Druhy hracích stolov a ich limity

 

 

Stôl 0,50 € – 1 €
I. a II. kolo Základná stávka je 0,50 € a môže sa 3x zvýšiť o 0,50 €, t.j. 4x0,50 € = 2 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 20 €
III. a IV. kolo Základná stávka je 1 € a môže sa 3x zvýšiť o 1 € , t.j. 4x1 € = 4 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 40 €
                               Maximálna možná výhra na jednu hru = 20 € + 20 € + 40 € + 40 € = 120 €

 

Stôl 5 € – 10 €

I. a II. kolo Základná stávka je 5 € a môže sa 3x zvýšiť o 5 € , t.j. 4x 5 € = 20 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 200 €
III. a IV. kolo Základná stávka je 10 € a môže sa 3x zvýšiť o 10 € , t.j. 4x10 € = 40 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 400 €
                                  Maximálna možná výhra na jednu hru = 200 € + 200 € + 400 € + 400 € = 1 200 €

 

Stôl 10 € – 20 €

I. a II. kolo Základná stávka je 10 € a môže sa 3x zvýšiť o 10 € , t.j. 4x10 €= 40 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 400 €
III. a IV. kolo Základná stávka je 20 € a môže sa 3x zvýšiť o 20 € , t.j. 4x20 € = 80 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 800 €
                                   Maximálna možná výhra na jednu hru = 400 € + 400 € + 800 € + 800 € = 2 400 €

 

Stôl 20 € – 40 €

I. a II. kolo Základná stávka je 20 € a môže sa 3x zvýšiť o 20 €, t.j. 4x20 € = 80 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 800 €
III. a IV. kolo Základná stávka je 40 € a môže sa 3x zvýšiť o 40 €, t.j. 4x 40 €= 160 €
  Maximálny vklad na jedno kolo stola je 1 600 €
                                    Maximálna možná výhra na jednu hru = 800 € + 800 € + 1 600 € + 1 600€ = 4 800 €

Vklad môže byť v každom kole hry navýšený maximálne 3 x.

Vzorec pre výpočet maximálneho banku (maximálny pot MP) = maximálna možná výhra pre známy dolný limit (LL):
MP = LL x 240

Vzorec pre výpočet maximálneho banku (maximálny pot MP) = maximálna možná výhra pre známy horný limit (HL):
MP = HL x 120

Obľúbené